Midnightmc
Vítej na webu serveru Midnightmc.cz
Pro pokračování se prosím přihlaš nebo zaregistruj.

Pravidla

Pravidla serverů:

â— Zákaz spamu, nadávání, urážení hráÄů, rasismu, žebrání, reklamy, floodování, psaní odlišným a barevným textem a celkovÄ› neslušného chování.
â— Zákaz griefingu a krádeže majetku hráÄe bez jeho dovolení (nevztahuje se na /warp pvp).
â— Zákaz pÅ™ipojení se na server s nevhodným jménem (vulgární, napodobenina jména ÄlovÄ›ka v a-teamu, vydávání se za známou osobnost).
â— Zákaz multiacc a obcházení banu (VPN, multiaccount - více úÄtů).
â— Zákaz používání cheatů, hacků, nepovolených resource packů (napÅ™. x-ray, anti-afk, autoclicker, killaura a podobnÄ›) a zneužívání bugů. Pokud najdete bug, jste povinni ho oznámit v :x:│nahlašování-chyb na našem discord serveru. Odkaz na Discord
â— Zákaz stavÄ›ní a úmyslného chození do bariéry a za bariéru."
â— Zákaz používání TNT v netheru.
â— Zákaz zneužití neznalosti hráÄů.
â— Zákaz šíÅ™ení falešných zpráv a vyvolávání spamu.
â— Zákaz Propagace MC, TS, DC,.. Mimo pÅ™ínosnou reklamu
â— HráÄ je povinen respektovat rozhodnutí Äi pokyny a-teamu.
â— HráÄ je povinen spolupracovat s a-teamem
â— Zákaz lhaní a-teamu.
â— Zákaz nabádání k porušování pravidel.
â— Zákaz odpojování se z pvp zón pÅ™i combatu.
â— Ve /warp pvp je zakázáno používat elytru, teamovat, používat totem of undying a invisibility potion.
â— Zákaz tpa killu.
â— Zákaz zbyteÄného lagování serveru (napÅ™. nepotÅ™ebné redstone obvody nároÄné pro server).
â— Je zakázáno jakýmkoliv způsobem obcházet zakázané vÄ›ci na tomto serveru!
â— Tato pravidla jsou pouze orientaÄní, o vašem neslušném chování Äi porušování pravidel rozhoduje a-team a je potÅ™eba to respektovat. Neznalost neomlouvá.
Za hacky jsou považovány: X-Ray, Antiafk, KillAura, AutoClicker, Fly, Duplikace a podobné
Pravidla fora:

â— Tím, že se hráÄ registruje potvrzuje, že s pravidly souhlasí a zavazuje se podle nich Å™ídit.
â— Každý uživatel fóra by se mÄ›l snažit chovat se k ostatním zdvoÅ™ile a s úctou, neboÅ¥ se na fóru sdružují různé vÄ›kové kategorie.
â— Nespamujte / Žádna Reklama jiného serveru / Self-promote
                                                                                                                Pravidla discordu:

â— Zákaz psaní do nesprávných roomek o tématu který s tím nesouvisí
â— Zákaz spamování v místnostech
â— Zákaz posílání nevhodných fotek, videí Äi gifů
â— Zákaz používání nevhodných výrazů
â— Zákaz reklamy na jakékoliv cizí servery aÅ¥ už DC Äi herní
â— Zákaz oznaÄování Älenů A-teamu
â— Zákaz nevhodných nicků
â— Zákaz urážení Älenů discordu
â— Zákaz napodobování nicků A-teamu
â— Jste povinni uposlechnout AT
â— Zákaz nevhodného chování v hlasových místnostech
â— Zákaz opakovaného otevírání ticketů pokud byl zodpovÄ›zen
â— Tickety slouží pouze k Å™ešení problémů